Effect of Environmental Factors on Lactation Milk Yield, Lactation Length and Calving Interval of Anatolian Buffalo in Istanbul

Mehmet İhsan SOYSAL, Serdar GENÇ, Mehmet AKSEL, Emel ÖZKAN ÜNAL, Eser Kemal GÜRCAN

Abstract


In this study, 3843 lactation yield records of Anatolian Buffaloes within “Anatolian Water Buffalo Breeding Project” and reared in Istanbul province and district were used. The aim of study was to investigate the effects of environmental factors on the lactation milk yield (LMY), lactation length (LL) and calving interval (CI) of the Anatolian buffalo. For this propose 2034 Anatolian buffalos’ pedigrees in Istanbul between 2012 to 2017 were used. The overall mean and standard error of the LMY, LL and CI were determined as 1223.9 ± 6.83 kg, 230.99 ± 0.89 kg and 417.51 ± 1.73 days respectively. The effects of the province, calving year, lactation number, season and calving age on these characteristics were determined. Also effects of the province, calving year, lactation number, season and calving age on LMY, effect of province, calving year and season on LL and calving year, lactation number and calving age on CI were statistically significant (p<0.01), Phenotypic correlation were calculated between LMY, LL and CI also.

Keywords


Anatolian Water Buffalo, environmental factors, milk yield, lactation period

Full Text:

PDF

References


Anonim (2004). Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ. 25668 Sayılı Resmi Gazete ve 2004/39 nolu tebliğ. Ek4 ve Ek6. (http://www.regabasbakanlik.gov.tr)

Anonim (2014a). TÜİK-Türkiye İstatistik Kurumu, Hayvancılık İstatistikleri. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do, (20.09.2014).

Anonim (2014b). FAO-Food and Agriculture Organization of The United Nations. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QA/E, (20.09.2014).

Duncan WR (1955). Multiple Range And Multiple F Test. Biometrics, 11, 1-42.

Garcia Y, Fraga LM, Tonhati H, Abreud D, Aspilcueta R, Hernandez A, Padron E, Guzman G, Mora M and Quinonez D (2013). Genetic Parameter Estimates fot Milk Yield and Lactation Length in Buffalo. The 10th World Buffalo Congress and the 7th Asian Buffalo Congress May 6-8, 2013. Hilton Phuket Arcadia Resort and Spa, Phuket, Thailand.

İlaslan M, Karabulut A, Aşkın Y, İzgi AN (1983). Yerli mandalarda vücut yapısı, döl ve süt verimi üzerine araştırmalar. Afyon Zirai Araştırma İstasyonu, Yayın No: 14, Afyon.

Babar, M. E., M. Yaqub and T. Ahmad (1996). Repeatability estimates of some performance characteristics in Nili-Ravi buffaloes. Pak. Agri Sci. Vol. 85-87.

Cady, R. A., S. K. Shah, E. C. Schermerhorn and R. E. McDowell (1983). Factors affecting performance of Nili-Ravi buffaloes in Pakistan. Journal of Dairy Science 66(3): 578-586.

Hussain, Z., K. Javed, S. M. I. Hussain and G. S. Kiyani (2006). Some environmental effects on productive performance of Nili-Ravi buffaloes in Azad Kashmir. J. Anim. Pl. Sci. 16(3-4):66-69.

İzgi AN, Asker R (1988). Mandalarda doğum mevsimi ve ilkine doğurma yaşının laktasyon süresi ve süt verimi üzerine etkileri. Mandacılık Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 19, Afyon.

İzgi AN, Asker R, Karabulut A, Sabaz S, Kozandağı M (1989). Yerli ırk mandaların melezleme ile ıslah olanakları üzerinde bir araştırma. Mandacılık Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 20, Afyon.

Kreul W, Sarıcan C (1993). Türkiye’de manda yetiştiriciliği. Hasad Dergisi, 95: 8, 1993.

Malhado, C. H. M., A. C. M. Malhado, A. D. A. Ramos, P. L. S. Carneiro, J. C. D. Souza, and A. Pala (2013). Genetic parameters for milk yield, lactation length and calving intervals of Murrah buffaloes from Brazil. R. Bras. Zootec. 42(8): 565-569.

Marai, I. F. M., A. H. Daader, A. M. Soliman and S. M. S. El-Menshawy (2009). Non-genetic factors affecting growth and reproduction traits of buffaloes under dry management housing (in sub-tropical environment) in Egypt. Livestock Research for Rural Development 21 (3): Available at: http://www.lrrd.org/lrrd21/3/mara21030.htm, Accessed on: june 10, 2017.

Metin M (1999) Süt Teknolojisi, Sütün Bileşimi ve İşlenmesi. I. Bölüm, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Ege Üniv. Mühendislik Fak. Yay., No: 33, Ege Üniv. Basımevi, İzmir.

Özenç E, Vural MR, Şeker E, Uçar M (2008). An evaluation of subclinical mastitis during lactation in Anatolian buffaloes. Turk J Vet Anim Sci, 32 (5): 359-368.

Rosati, A. and L. D. Van Vleck (2002). Estimation of genetic parameters for milk, fat, protein and mozzarella cheese production for theItalian river buffalo Bubalus bubalis population. Livestock Production Science, 74 :185–190.

Sheskin DJ (2004). Hand Book of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures 3rd ed. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL 1193p.

Soysal Mİ (2009). Manda ve Ürünleri Üretimi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Ders Notları. ISBN NO: 978-9944-5405-3-7, 237s, Tekirdağ.

Soysal, M.İ. (2012). Biyometrinin Prensipleri. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:10 Ders Notu:3.

Şahin A, Ulutaş Z (2014). Anadolu Mandalarının Değişik Metotlara Göre Tahmin Edilen Süt Verimleri Üzerine Bazı Çevresel Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi Kafkas Univ Vet Fak Derg 20 (1): 79-85.

Şekerden Ö (1999). Afyon Kocatepe Tarımsal Araştırma Enstitüsü Anadolu Mandalarında Süt Verim Ve Bileşiminin Laktasyon Dönemlerine Göre Değişimi, Süt Ve Bazı Döl Verim Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 30 (2), 151-159.

Şekerden Ö (2001) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği). Temiz Yürek Ofset Matbaacılık, Antakya-Hatay.

Şekerden Ö, Tapkı İ, Kaya Ş (1999). Anadolu mandalarında Hatay ili köy şartlarında süt verim ve bileşiminin laktasyon dönemi ve verim mevsimine göre değişimi. Atatürk Üniv Zir Fak Derg, 30 (2): 161-168.

Tukey JW (1953). The Problem of Multiple Comparisions. Departmen of Statistics. Princeton University, Princeton, NJ. Unpublished paper.

Tekerli, M., M. Küçükkebabçı, N. H. Akalın and S. Koçak (2001). Effects of environmental factors on some milk production traits, persistency and calving interval of Anatolian buffaloes. Livestock Production Science 68: 275–281.

Tekerli, M., A. Altuntaş, F. Birdane, O. Sarımehmetoğlu, İ. Doğan, Z. Bozkurt, M. Erdoğan, H. A. Çelik, S. Koçak, Z. Gürler, T. Bülbül, M. Kabu and K. Çelikeloğlu (2016). Farklı bölge orijinli Anadolu Mandalarından oluşturulan bir sürüde verim özellikleri, beden ölçüleri ve biyokimyasal polimorfizm yönünden islah olanaklarının karşılaştırmalı belirlenmesi: Laktasyon özellikleri ve genetik polimorfizm. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg. 56 (1) 7-12.

Uğurlu, M., İ. Kaya and M. Saray (2016). Effects of some environmental factors on calf birth weight and milk yield of Anatolian Water Buffalo (Bubalus Bubalis). Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 ( 6): 995–998.

Vasconcellos, B. F. and H. Tonhati (1998). Inbreeding and its effects on some productive and reproductive traits in a Murrah buffalo herd. J. Anim. Breed. Genet. 115: 299-306.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Animal Science and Products (JASP)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN : 2667-4580

Journal of Animal Science and Products (JASP) is indexed in: